قوانین و مقررات

محافظ 801 تواتر

این محافظ مصرف کننده را از صدمات ناشی از تغییرات بیش از اندازه ولتاژ حفاظت می نماید. چنانچه ولتاژ بیشتر از ۲۴۵ ولت و یا کمتر از ۱۷۵ ولت باشد مصرف کننده را از مدار خارج می نماید و در صورت گذشت حدود ۳ دقیقه برای مدل ۸۰۱ و ۲۰ ثانیه برای مدل ۸۰۲ از زمان مناسب شدن ولتاژ دوباره مصرف کننده را به شبکه وصل می نماید.

۴۷۰,۰۰۰ ریال
محصولات مرتبط

محافظ ۸۰۱ و ۸۰۲ از نوع سیار دارای کابل و دوشاخه به طول ۱۷۵ سانتی متر می باشد . مدل ۸۰۱ جهت استفاده دریخچال فریزر و تجهیزات دارای الکتروموتور و مدل ۸۰۲ جهت استفاده در لوازم صوتی و تصویری و تجهیزات بدون الکتروموتور مورد استفاده قرار می گیرد .

تماس: ساری،خیابان معلم 33251451 09389665158

No reviews yet.